Nguyễn Xuân Phúc

Những phát biểu ấn tượng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chính trị/ Những phát biểu ấn tượng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Có thể nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng có những câu phát biểu để đời khó quên nhất, mà không có lãnh đạo nào trên thế giới sánh kịp. 1. “Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới”. 2. “Châu Á phải là nơi chúng...