Dân Vũ Hán lũ lượt tìm đường thoát thân bằng xe container ra khỏi thành phố

Dân Vũ Hán đào thoát bằng xe container ra khỏi thành phố, nghe nói rằng trong lúc này khi không thể kiểm soát được trận ôn dịch chết người đang hoành hành nên chính quyền Trung Quốc đã cách ly toàn bộ thành phố.

FB Xt-Dl Thanh nhận xét: “Rồi, một cuộc chạy thoát khỏi nơi phát dịch của dân thành phố Vũ Hán. không biết trung Quốc sẽ dùng thủ đoạn gì với người dân ở đây. nhưng trước khi các phương tiện giao thông bị cấm thì người còn khỏe còn chạy được thì ráng sức chạy thôi. con người ta trong cuộc sống có thể không thèm đếm xỉa gì đến những lời khuyến thiện của những người hiểu biết, nhưng khi cái chết đến tìm thì lại sợ hãi. chỉ mong cho người dân thành phố vũ hán và tất cả những người khác biết rằng vạn vật đều có linh! hãy nhớ Chân Thiện Nhẫn là Phật Pháp và tự mình dùng tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn mà hành xử tất có phúc báo. một khi thiên tai nhân họa đến con người gần như hoàn toàn không có khả năng đối kháng, vì nó chính là vì do con người tự tạo ra thì tự chịu.”

Theo Ntdtv.com