trung quốc xâm lược

Vài dòng gửi nhân dân Trung Hoa và ông Tập Cận Bình!

Chính trị/ Vài dòng gửi nhân dân Trung Hoa và ông Tập Cận Bình!

Trung Hoa là một dân tộc vĩ đại, cả nhân loại công nhận điều đó. Rực rỡ thuở bình minh Tam Hoàng khi thần, nhân là một, lộng lẫy thời thái bình Ngũ Đế, với Nghiêu, Thuấn tuyệt vời như một bài ca. Tỏ Trời, Đất mà vạch bát quái,...