thanh tra chính phủ

Doanh nghiệp nhà nước sai phạm 345 nghìn tỷ đồng

Thời sự/ Doanh nghiệp nhà nước sai phạm 345 nghìn tỷ đồng

 Trong 6 năm, số tiền sai phạm của doanh nghiệp nhà nước bị phát hiện lên tới 345 nghìn tỷ đồng, chưa kể số tiền vi phạm tính bằng ngoại tệ. Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước cho thấy, trong giai đoạn...