Hàn Quốc

Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ nhục như thế này không?

Góc độc giả/ Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ nhục như thế này không?

Dư luận mấy ngày qua chấn động vì MBC loan tin vụ bỏ trốn tập thể lên đến chín người của phái đoàn Quốc hội khi đi thăm chính thức Hàn Quốc. Nhiều người gọi đây là nỗi nhục quốc thể. Có người buông lời chán ngán: “Không...