gian lận thi cử ở Hà Giang

Nói cho vuông: “Lem lẻm và đây đẩy” như ông Triệu Tài Vinh

Chính trị/ Nói cho vuông: “Lem lẻm và đây đẩy” như ông Triệu Tài Vinh

Nói cho vuông: Trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, một số người chê các vị lãnh đạo chủ trì ở đó là không có kĩ năng xử lý khủng hoảng, thậm chí còn “lấy giấy gói lửa”, hoặc “chữa cháy bằng xăng”. Thực ra, nói cho vuông: Vấn...