Đập Tam Hiệp

TQ di tản 100.000 dân, vì Đập Tam Hiệp sắp vỡ?

Quốc tế/ TQ di tản 100.000 dân, vì Đập Tam Hiệp sắp vỡ?

Trước thông tin về Đập Tam Hiệp biến dạng, truyền thông TQ đã ra hàng loạt bài để trấn an dư luận, trong đó có cả bài viết thừa nhận đập bị biến dạng do có tính đàn hồi. Rồi mới đây lại có tin chưa kiểm chứng đó là Trung Quốc...