Bộ trưởng

Cử tri Đà Nẵng: Một loạt Bộ trưởng nên từ chức!

Chính trị/ Cử tri Đà Nẵng: Một loạt Bộ trưởng nên từ chức!

“Cử tri chúng ta bỏ phiếu bầu lên các đại biểu thì chúng ta cũng có thể bãi miễn họ, nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ được giao.Tuy nhiên, theo tôi một số vị nên tự từ chức chứ đừng đợi cử tri bãi nhiệm” – cử tri Nguyễn...