Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Pháp luật - Xã hội/ Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa trao các quyết định bổ nhiệm cho 3 cán bộ. Bộ trưởng Ngoại giao quyết định bổ nhiệm ông Trần Đức Bình, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, giữ chức Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao; Bổ...