Bắc đới hà

Bắc Đới Hà năm nay và vấn đề sinh t.ử của Tập Cận Bình

Quốc tế/ Bắc Đới Hà năm nay và vấn đề sinh t.ử của Tập Cận Bình

Cái gọi là Hội nghị Bắc Đới Hà của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra thường niên vào cuối tháng Bảy đầu tháng Tám, năm nay đối với Tập Cận Bình không còn là vấn đề quan trọng, bởi vì lâu nay Tập không cho phái Giang một...