bảo hiểm xã hội

Tiền thưởng hằng tháng có tính đóng BHXH?

Thời sự/ Tiền thưởng hằng tháng có tính đóng BHXH?

Bà Ngô Thị Hải Chiến (Hà Nội) làm việc tại một công ty, trong hợp đồng có ghi, mức lương cơ bản đóng bảo hiểm 4 triệu đồng/tháng, tiền thưởng khuyến khích 2 triệu đồng. Hằng tháng bà đều nhận được khoản tiền thưởng này. Bà...

Đóng bảo hiểm 15 năm có thể được hưởng lương hưu

Thời sự/ Đóng bảo hiểm 15 năm có thể được hưởng lương hưu

Đề án cải cách chính sách BHXH có đề xuất thay vì phải đóng BHXH 20 năm mới được hưởng lương hưu khi tới tuổi, có thể giảm xuống còn 15 năm và sau đó là 10 năm. Theo kế hoạch, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII họp vào tuần tới, Đề...