“Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” có thể bị phạt tù từ 1 -5 năm

Theo đều 240, Bộ luật Hình sự: “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Làm chết người.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

b) Làm chết 02 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Đối chiếu theo quy đình này thì bé Nhung Covid hoàn toàn có thể bị khởi tố hình sự, khi không khai báo y tế, dẫn tới lây bệnh dịch nguy hiểm cho ít nhất 2 người là lái xe riêng của gia đình và bác ruột; khiến Hà Nội phải công bố dịch; người dân hoang mang, nhiều bác phải mặc bỉm… Tới thời điểm hiện tại, Nhung Covid chưa bị Công an “sờ gáy” là phúc cho bé lắm rồi. Vậy nên, làn sóng có ý định bênh vực bé Nhung thì bỏ đi nghen!

theo FB Hoàng Quốc Hải