Thưa Tổng Bí thư, những kẻ “tham nhũng sử sách” có đáng phải vào lò?

Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chưa bao giờ môn Lịch sử lại có số điểm bình quân thấp đến như vậy, trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây, năm 2019 điểm TB 4,3, có 70% số bài thi dưới 5.

Tại sao điểm trung bình môn Sử lại thấp như vậy? Dân ta mà không biết sử ta thì điều gì sẽ xảy ra?

Ở ngoài kia có những kẻ đang đòi xét lại Lịch sử, những kẻ đó đang muốn biến cuộc chiến giải phóng Dân tộc khỏi áp bức của thực dân Pháp, hay cuộc chiến chống xâm lược của Đế quốc Mỹ thành cuộc chiến ‘Việt nam đánh đuổi đi hai nền Văn minh’. Những kẻ đó mang dòng máu người Việt, mũi tẹt, da vàng, tổ tiên và cha mẹ họ uống nguồn sữa Âu cơ và sống trên mảnh đất của Vua Hùng, nhưng họ lại muốn phủ nhận điều đó mặc dù điều đó không bao giờ thay đổi được.

Còn có kẻ nói rằng thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ có lấy đi tấc đất nào của Việt Nam đâu? Hay chẳng cần phải giải phóng Dân tộc thì Đất nước cũng vẫn tồn tại

Hay không cần giải phóng miền Nam thì miền Nam sẽ giàu có như Hàn Quốc ..

Những kẻ đó là ai? Cụm từ ‘trí thức cấp tiến” có phải là bạn đồng hành với nó? Phải chăng đó là sự phát triển tất yếu của Lịch sử?

Theo tôi đó là một hình thức tham nhũng: Tham nhũng sử sách 

Theo FB