Tấm gương sáng từ ông Nguyễn Hồng Điệp, mẫu cán bộ hiếm hoi họp xong không bao giờ trốn dân

Hồi năm 2015, đồng chí Ngô Văn Khánh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký văn bản mật ém nhẹm sai phạm động trời của TPHCM, bảo vệ cho đám thằng cang chiếm đất dân. Bảo kê đến 2019 thì bung bét hết.

Nhùng nhằng tới nay, mới hay là TPHCM thời đó sai phạm có hệ thống, để rồi thời này có muốn sửa sai cũng không biết đường nào mà lần.

Dân qua ủy ban thành phố thì bị các đồng chí xua đuổi, dân ở nhà thì các đồng chí canh trước cửa. Hôm nay thứ Bảy, chỉ có mỗi ông Trưởng ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp ngồi với bà con Thủ Thiêm.

Mà nói thẳng luôn, ông Điệp bị đẩy ra đứng mũi chịu sào, đổ vỏ cho đám cán bộ thoái hóa biến chất. Giữa trưa dân gọi, ngày nghỉ dân gọi, nửa đêm cũng gọi, cứ bức xúc là gọi.

Tiếp dân riết, ổng thuộc số từng người luôn. Hôm nay họp dân, dân cũng bức xúc đùng đùng, vì TPHCM vẫn à ơi, xử láo.

Nhưng họp xong, bỏ cái vai cán bộ – dân oan ra, thì bà con lại tâm sự đủ thứ. Ông Điệp là mẫu cán bộ hiếm hoi họp xong không bao giờ trốn dân.

Vụ Thủ Thiêm, mong một cái kết có hậu. Dân mình sẵn sàng hy sinh vì cái chung, nhưng thành phố cũng nên một vừa hai phải. Và đừng để cán bộ mà dân nhìn thấy chỉ muốn tô ma dép vào mặt.

Theo: Dân oan Xuân Thi