Thứ trưởng Lê Hải An

Ai muốn Thứ trưởng Lê Hải An ra đi mãi mãi?

Góc độc giả/ Ai muốn Thứ trưởng Lê Hải An ra đi mãi mãi?

Xung quanh cái c.h ế.t đột ngột của Thứ trưởng Lê Hải An, khiến dư luận hoài nghi cái có kẻ m ư.u s á.t bởi ông là một người tài và có nhiều quyết định đụng chạm tới một số nhóm lợi ích. Như vậy, sau cái chết của ông ai sẽ là...