FLC

Viễn cảnh sụp đổ của các tập đoàn như VIN, F’LC….

Kinh tế/ Viễn cảnh sụp đổ của các tập đoàn như VIN, F’LC….

Xem ra dân tình của mình ít quan tâm đến vấn đề Moody’s hạ bậc tín nhiệm VN xuống mức tiêu cực, với tình trạng hiện nay là tổng nợ công mỗi người dân gánh khoảng hơn 100triệu vnd, lạm phát tăng cao, quốc hụi phải thốt lên ngân sách...