Bảo hiểm xe máy

Bảo hiểm xe máy chỉ là tờ “giấy lộn”, mua để làm gì?

Pháp luật - Xã hội/ Bảo hiểm xe máy chỉ là tờ “giấy lộn”, mua để làm gì?

Thấy dư luận chỉ trích sự vô tác dụng của việc mua Bảo hiểm xe máy nên tôi tìm hiểu (Dù đã biết nhưng lần này tôi muốn có bằng chứng rõ hơn). Giấy chứng nhận bảo hiểm trong hình có 2 phần liền nhau: Phần màu vàng là bắt buộc trị...