Nhận diện phản động

Theo từ điển tiếng Việt thì “phản động là có tính chất chống lại cách mạng, chống lại sự tiến bộ”. Hiểu theo nghĩa đơn giản, thì phản động là những kẻ làm hại uy tín của chế độ chính trị hiện hành, làm nhân dân oán ghét chế độ hiện hành, làm tăng nguy cơ sụp đổ chế độ hiện hành. Nói như TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng “mất dân là mất hết”. Vậy thì hãy nhận diện phản động:

Đó là những kẻ làm trái lời dạy của cụ Hồ “Cán bộ phải lo trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ”, nhưng lại không lo cho việc nâng cao đời sống nhân dân, mà lo vơ vét của công để sống xa hoa phè phỡn. Bọn không nghĩ ra cách gì để đất nước phát triển “cất cánh”, mà suốt ngày mưu tính tận thu, nghĩ ra các thứ thuế, phí, lệ phí…để làm bần cùng hóa người dân, để cho nhân dân oán ghét chế độ. Tưởng là ủng hộ chế độ, nhưng thực ra làm hại chế độ vì làm cho lòng dân bất bình.

Nói như ông Nguyễn Sinh Hùng nguyên CT Quốc hội “một con gà mà gánh tới 14 loại thuế phí thì dân nào chịu nổi”.

Đó là bọn người suốt ngày nghĩ mưu mô, tìm mọi khe hở của chính sách để bòn rút ngân sách như: móc túi người dân trắng trợn bằng việc làm đường BOT nhưng là BOT giả hiệu (sửa đường qua loa rồi đặt trạm thu tiền, đặt trạm sai vị trí, thu quá thời hạn…). Bọn bỏ thầu thấp rồi dùng ma thuật phát sinh để ăn cắp tiền ngân sách, rút ruột công trình, để con đường ngàn tỷ chưa kịp dùng đã nát như tương, thậm chí gây tai nạn chết người… làm dậy sóng phản kháng, làm mất lòng tin của dân vào chế độ.

Đó là bọn làm trái với mục tiêu “xây dựng chế độ công bằng dân chủ, văn minh”, cố tình gây ra án oan sai, làm cho lòng dân bất an. Bọn làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật nhưng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, làm cho càng ngày càng có nhiều người không tin là có công bằng, công lý.

Đó là bọn người làm sai lời dạy của cụ Hồ “Dân chủ là làm sao cho người dân được mở miệng ra”, cố tình bịt miệng dân, mồm nói học Bác nhưng làm ngược lại. Bọn tham nhũng chính sách, lợi dụng chủ trương của nhà nước về xây dựng để cướp đất của dân, đàn áp người dám đấu tranh tố cáo tham nhũng, bất chấp những qui định của luật pháp.

Đó là bọn mồm nói vì dân vì nước nhưng bán cả đất, cả yếu địa quân sự cho ngoại bang, ăn hối lộ để tiếp tay cho ngoại bang vào tàn phá môi trường.

Đó là bọn “ăn không từ thứ gì”, từ tham nhũng vặt đến tham nhũng khủng.

Đó là bọn “thương mại hóa giáo dục” để trục lợi. Bọn bao che cho tiêu cực, bán bằng cấp, bán học vị làm giảm chất lượng giáo dục, làm cho giáo dục mất phương hướng, suy thoái, lớp trẻ mất niềm tin.

Đó là bọn bất nhân làm trái lời cụ Hồ là “lương y phải như từ mẫu”. Làm y tế để trị bệnh cứu người, nhưng dung túng cho kẻ giết người bằng cách làm thuốc giả, gây cho lòng dân oán hận, mất niềm tin.

Đó là bọn người chuyên vẽ ra “dự án”, nhưng thực chất là kiếm chác, trục lợi, không thực hiện lời cụ Hồ “cần, kiệm, liêm, chính”, “ cán bộ là công bộc của dân”, mà lại vô cảm trước nỗi khổ của dân nghèo.

Đó là bọn buôn quan bán chức, tạo ra “nhóm lợi ích”, phá vỡ khối đoàn kết, vì tiền mà loại bỏ người tài, cố đưa vào bộ máy nhà nước kẻ bất tài, làm cho chính quyền yếu đi.

Tất cả bọn người hàng ngày hàng giờ trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu diệt lòng tin của dân vào chế độ, mồm nói trung thành, nhưng thực ra là làm suy yếu chế độ. Đấy mới đích thị là Phản động, nhìn ra ngay không cần phải tìm ở đâu!

Theo Lương Quang Thuấn