Bản đồ Go Viet không có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà để tên South China Sea

Báo Sạch tiếp tục tìm hiểu về trường hợp app đặt xe của Go Viet không để xuất hiện các ký tự Trường Sa/ Hoàng Sa ở phần mềm chat cá nhân thì phát hiện thêm các chi tiết mới.

Bản đồ Việt Nam thể hiện trên app Go Viet không có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời, vùng Biển Đông được Go Viet hiển thị là South China Sea – Biển Nam Trung Hoa.

Đây là những điều trái quy định của nhà nước Việt Nam đối với các công ty đang kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Go Viet chắc chắn phải trả lời về điều này.

CẬP NHẬT: Khi xem kỹ thì app Go Viet thể hiện khu vực biển từ Nha Trang trở vào Nam là Biển Đông, trong khi đó từ Quy Nhơn trở ra Bắc hiển thị là South China Sea.

Khó mà nói đây là phiên bản tiếng Anh bởi các địa danh trên đất liền của Việt Nam đều được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu.

Tại sao bản đồ của app này không có hai quần đảo và chia biển Việt Nam ra thành hai vùng khác nhau?

(Nguồn: FB Báo sạch/trần hạnh)