4 chiến sỹ công an hy sinh tại Đồng Tâm: rất dã man!

Những ngày Đồng Tâm nóng nhất, tôi đã nói rằng những kẻ cổ vũ bạo loạn là lũ thèm thấy máu. Bây giờ thì có máu rồi đấy.

Vụ việc tại Đồng Tâm sáng ngày 9/1 khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thươngVụ việc tại Đồng Tâm sáng ngày 9/1 khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương

Tôi sẽ không nói cụ thể những chiến sĩ hy sinh vì sao, chỉ có thể nói, RẤT DÃ MAN.

Trên thế giới này, có ở đâu mà quân đội cần sử dụng đất, dân lại có quyền chống đối? Hơn thế, chống đối đơn thuần để đòi tiền.

Bởi vì, đất đấy không phải mồ mả tổ tiên hương hỏa ông cha.

Bởi vì, đất ấy không có nhà cửa xây cất, chùa chiền đền miếu thờ tự.

Bởi vì, đất ấy không phải đất đang canh tác bờ xôi ruộng mật hay trồng cây lâu niên, mà đã quy hoạch treo trong 2 thập kỷ.

Bởi vì, đất ấy không phải long mạch huyệt rồng, thánh tích chi bảo gì gì.

Chỉ đòi tiền đền bù (đúng hay sai thôi cứ cho là đặt sang bên nhé) cho phần đất có cũng được không có cũng được, mà đòi nào là tử thủ, nào là thà hy sinh tất cả, nào là cùng sống chết… Nghe nó có thuận tai không? Ví dụ bảo họ đến bốc mả tổ mình đi đã đành chứ? Đây quân đội nước mình lấy miếng đất trống, mà làm như quân Tàu vào chiếm kinh đô?!

Vì đòi quyền lợi, mà khi thì bắt giữ người trái phép, lúc thì chửi bới lăng mạ, đến nay lại giết người dã man. Còn ai mở mồm nói những kẻ chống đối ở Đồng Tâm là đúng, thì thực không phải con người nữa rồi.

Mà là lũ quỷ.

Sau đây, không thể để một đồng chí áo sơ mi trắng tươi cười xuống vỗ về và hứa vung lên những điều trái luật nuôi mầm loạn một lần nữa.

Theo tác giả Phạm Gia Hiền